مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیدمهدی
نام خانوادگی:احمدی نیک
پست الکترونیک:m.ahmadinik@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی ، علوم حدیث

زندگی نامه

استاد سید مهدی احمدی نیک دارای مدرک سطح 4 حوزه و دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشگاه علوم اسلامی رضوی با موضوع رساله "گستره اسباب نزول در تفاسیر متقدمان" می باشد ایشان علاوه بر کارهای پژوهشی مشغول به تدریس در سطوح عالی حوزه و دانشگاه هستند و تا کنون استاد راهنمای پایان نامه های بسیاری در زمینه های مختلف نیز بوده اند. از مقالات نوشته شده توسط ایشان می توان به " متقین چهره های برتر، تجسم الاعمال، پژوهشی پیرامون شفاعت در آیات و روایات، بحثی پیرامون نزول دفعی و تدریجی قرآن کریم، فی معنی حدیث الاحراف السبعة، تحقیق فی جزاء الفحشاء، ... " اشاره کرد

 کسب مقامها و جوائز علمی

  • ·  طلبه ممتاز سطح چهار حوزه علمیه خراسان
  • ·  دانشجوی ممتاز دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  • ·  رساله برتر فراخوان پژوهشی حوزه علمیه خراسان
  • ·   مقاله برتر نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

 عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

  • ·   عضو گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی و احد مشهد.
  • ·  همکاری با مرکز مدارج علمی حوزه علمیه قم با سمت استاد راهنما و مشاور پایانامه های کارشناسی ارشد.
  • ·    همکاری با هسته ارشد رشته علوم قرآنی و حدیث جامعه المصطفی العالمیه.
  • ·   همکاری با ارتباطات اسلامی واحد مشهد با سمت استاد و مشاور.

سوابق مدیریتی و اجرایی

  • دبیر اجرایی کمیته ارزشیابی تحصیلات حوزوی خراسان از سال 68